Naše znanje u polju građevine sticali smo internaciolanim radom u poslednjih 25 godina. Prevashodno radeći u Rusiji, Aziji i Bliskom istoku. Projekti koje smo spovodili našim iskustvom bili su od nacionalnih interesa na poljima niskogradnje i visokogradnje na najekstremnijim lokacijama za rad.

Nakon postignutih zapaženih rezultata u inostranstvu 2011. godine osnivamo svoju kompaniju u Srbiji sa ciljem da svoju budućnost vežemo za područja Balkana.

Želimo da u našoj zemlji damo svoje iskustvo i znanje da našim klijentima pružimo usluge koje poboljšavaju njihovu sposobnost da postignu finansijske ciljeve.