Dedinje – V. Vulovića 20

Stan 12
Dedinje
Kvadratura: 136m2
5
3
Stan 11
Dedinje
Kvadratura: 136m2
5
3
Stan 10
Dedinje
Kvadratura: 68m2
2
1
Stan 9
Dedinje
Kvadratura: 68m2
2
1
Stan 8
Dedinje
Kvadratura: 138m2
4
3
Stan 6
Dedinje
Kvadratura: 68m2
2
1
Stan 5
Dedinje
Kvadratura: 137m2
4
3
Stan 4
Dedinje
Kvadratura: 102m2
3
2
Stan 3
Dedinje
Kvadratura: 103m2
3
2
Stan 2
Dedinje
Kvadratura: 50m2
2
1
Stan 1
Dedinje
Kvadratura: 50m2
2
1